PUSAT KOMPUTERAN DAN INFORMATIK
Universiti Malaysia Kelantan

About Us

Langkah Keselamatan ICT & Tatacara Penggunaan Teknologi

Amalan Penggunaan yang Baik dan Langkah - Langkah Keselamatan ICT

Maklumat Lanjut
About Us

Inovasi

Pelbagai inovasi dibangunkan dalam memastikan objektif visi dan misi CCI tercapai

Maklumat Lanjut
About Us

Potential Lab

Perkongsian santai untuk meningkatkan keyakinan dan kompetensi staf

Maklumat Lanjut

Kampus Pintar

Inisiatif Kampus Pintar UMK

Kampus Pintar

TRANSFORMASI PELAN STRATEGIK UMK 2017-2020 : Keupayaan Perkhidmatan ICT


Visi : Menjadi sebuah institut pengembangan kepakaran, kurikulum, penyelidikan, inovasi dan penyedia infrastruktur dan perkhidmatan ICT yang berkualiti seiring perkembangan ICT termaju global sebagai Teaching Knowledge Factory bagi menghadapi persekitaran yang dinamik dan mencabar di pasaran industri selain mendukung dasar negara untuk membangun modal insan berteraskan pendidikan keusahawanan menerusi aplikasi konsep Technology-Based Learning.

enabler

LANGGAN BERITA

Langgan berita kami untuk dapatkan update terkini melalui email anda.