PUSAT KOMPUTERAN DAN INFORMATIK
Universiti Malaysia Kelantan

About Us

Langkah Keselamatan ICT & Tatacara Penggunaan Teknologi

Amalan Penggunaan yang Baik dan Langkah - Langkah Keselamatan ICT

Maklumat Lanjut
About Us

Inovasi

Pelbagai inovasi dibangunkan dalam memastikan objektif visi dan misi CCI tercapai

Maklumat Lanjut
About Us

Potential Lab

Perkongsian santai untuk meningkatkan keyakinan dan kompetensi staf

Maklumat Lanjut

Kampus Pintar

Inisiatif Kampus Pintar UMK

Kampus Pintar

LANGGAN BERITA

Langgan berita kami untuk dapatkan update terkini melalui email anda.