Lawatan Penanda Aras eLearning oleh Pusat CITRA UKM

Lawatan Penanda Aras daripada Pusat CITRA Universiti Kebangsaan Malaysia dan sesi perkongsian amalan terbaik eLearning daripada Pusat Kecemerlangan & Pembangunan Akademik UMK.

Turut dijemput hadir di dalam sesi ini ialah Encik Mohd Hakimi Mohd Yasim dari Unit eLearning, Seksyen Dokumentasi, Inovasi & Korporat, CCI yang membantu menyokong aktiviti-aktiviti teknikal pelaksanaan eLearning UMK.