CENTER FOR COMPUTING & INFORMATIC
Universiti Malaysia Kelantan

Pembangunan AplikasiBagi meningkatkan lagi operasi PTj – PTj di UMK, pihak CCI juga terlibat dalam membangunkan sistem seperti Sistem Pengurusan Sumber Manusia (HRIS), Sistem Maklumat Pelajar (SIS), Sistem Kewangan Pelajar, Portal E-Community dan juga sistem-sistem yang lain. Sistem-sistem yang dibangunkan ini juga diurus dan sentiasa dipantau bagi memastikan pengoperasiannya sentiasa berada tahap yang optimum. Pengubahsuaian kepada sistem juga sentiasa berlaku mengikut keperluan semasa.

 

 

 

NEWSLETTER

Subscribe and get the latest news and useful tips, advice and best offer.