CENTER FOR COMPUTING & INFORMATIC
Universiti Malaysia Kelantan

Meja Bantuan & Khidmat Sokongan 

Pusat Komputeran & Informatik menyediakan pusat sehenti di setiap Kampus UMK bagi mengurus semua aduan dan maklum balas berkaitan perkhidmatan teknologi maklumat & komunikasi di UMK. Perkhidmatan sokongan adalah seperti berikut :-

 

PINJAMAN ALATAN GUNASAMA

 

CCI menyediakan alatan pinjaman gunasama untuk semua staf dan pelajar UMK. Antara alatan yang boleh dipinjam adalah: 

  • Komputer Riba
  • Projektor dan Layar 
  • Pencetak


Staf dan pelajar boleh memohon dan tertakluk kepada prosedur di dalam Peraturan Perlaksanaan Dasar Teknologi Maklumat & Komunikasi

NEWSLETTER

Subscribe and get the latest news and useful tips, advice and best offer.