PUSAT KOMPUTERAN DAN INFORMATIK
Universiti Malaysia Kelantan

MENGENAI PUSAT KOMPUTERAN DAN INFORMATIK


Telah menetapkan lima (5) halatuju bagi merealisasikan Visi, Misi dan Teras yang bakal direncanakan oleh CCI. 5 Halatuju tersebut adalah seperti berikut :-

 • Berperanan sebagai Pusat Khidmat  Kepakaran ICT dan Informatik : 
 • Pembangunan Profesonal ICT dan Informatik
 • Penyelidikan dan Inovasi
 • Perkhidmatan kepakaran ICT dan operasi

PTJ Penasihat kepada perancangan dan pembangunan strategik ICT di UMK:

 • Menerusi perkongsian bidang kepakaran industri dan akademik
 • Jawatankuasa penasihat dalam keputusan yang melibatkan pembangunan dan perlaksanaan berkaitan ICT.

Mekanisma penjanaan pendapatan UMK:

 • Menerusi program sijil, diploma, ijazah, master dan phd
 • Menerusi latihan kemahiran
 • Menerusi khidmat perundingan professional

Menjenama semula gabungan kepakaran akademik dan professional dalam bidang ICT dan Informatik yang ada di UMK:

 • Hasil pengalaman akademik dan industri kepakaran ICT dan Informatik diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha membantu UMK mencapai visi dan matlamat pada masa hadapan
 • Kepelbagaian ini mampu meningkatkan kualiti perkhidmatan
 • Sebagai PTJ yang mengkoordinasi segala keperluan ICT dan Informatik  bagi khidmat operasi pengurusan keseluruhan UMK dan pengembangan Ilmu. 
 • Mempromosi kepakaran akademik dan profesional staf UMK dalam bidang ICT dan Informatik kepada industri.
   

Meningkatkan kualiti perkhidmatan ICT dan Informatik di UMK:

 • Gabungan kepakaran akademik dan profesional ICT yang ada
 • Perancangan strategik, taktikal dan operasi yang lebih efisien

Pemangkin dan pengupaya (enabler) dalam merealisasikan visi dan misi UMK dalam melahirkan modal insan yang berkualiti,

Melahirkan modal insan yang mempunyai ciri-ciri keusahawanan berkemahiran teknologi ICT terkini yang mampu bersaing di peringkat global agar dapat membantu Malaysia mencapai sebuah negara maju berpendapatan tinggi  menjelang 2020. 

LANGGAN BERITA

Langgan berita kami untuk dapatkan update terkini melalui email anda.