TRANSFORMASI PELAN STRATEGIK UMK  2017-2020 : Keupayaan Perkhidmatan ICT

Visi : Menjadi sebuah institut pengembangan kepakaran, kurikulum, penyelidikan, inovasi dan penyedia infrastruktur dan perkhidmatan ICT yang berkualiti seiring perkembangan ICT termaju global sebagai Teaching Knowledge Factory bagi menghadapi persekitaran yang dinamik dan mencabar di pasaran industri selain mendukung dasar negara untuk membangun modal insan berteraskan pendidikan keusahawanan menerusi aplikasi konsep Technology-Based Learning.

Mengenai CCI