PUSAT KOMPUTERAN DAN INFORMATIK
Universiti Malaysia Kelantan

Visi


Menjadi sebuah institut pengembangan kepakaran, kurikulum, penyelidikan, inovasi dan penyedia infrastruktur dan perkhidmatan ICT yang berkualiti seiring perkembangan ICT termaju global sebagai Teaching Knowledge Factory bagi menghadapi persekitaran yang dinamik dan mencabar di pasaran industri selain mendukung dasar negara untuk membangun modal insan berteraskan pendidikan keusahawanan menerusi aplikasi konsep Technology-Based Learning.  

 

Misi


Menyediakan servis perkhidmatan dan pembangunan infrastruktur ICT yang seiring dengan perkembangan ICT global
Menawarkan program pengajian akademik dan profesional ICT berteraskan keusahawanan yang memenuhi pasaran industri  
Menyediakan khidmat pakar profesional dan akademik dalam bidang ICT yang boleh dimanfaatkan di setiap peringkat, fakulti dan universiti
Meneraju aktiviti perancangan, penyelidikan inovasi ICT dalam pembangunan strategik universiti

Objektif


OBJEKTIF KUALITI
 

  • Mengupaya perkhidmatan ICT (Infostruktur dan Infrastruktur) bagi menyokong sistem pentadbiran, pengurusan,  pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan keusahawanan 
  • Menaiktaraf projek ICT berdasarkan peruntukan mengurus semasa
  • Membudaya dan mengeksporasi ICT melalui inovasi dan teknologi 
  • Meningkatkan tahap keselamatan logikal dan fizikal ICT

LANGGAN BERITA

Langgan berita kami untuk dapatkan update terkini melalui email anda.